Kashmiris to achieve right to self-determination: APHC