Govt takes corrective measures to stabilize economy: Shazia Marri