Zalmi’s Saem Ayub makes history despite team’s loss