Sonam Bajwa and Ahsan Khan make a splash on social media