Amazon founder Jeff Bezos to move to Miami from Seattle