Zaka Ashraf felicitates Pakistan team on achieving top ODI ranking