Babar Ayaz

“Aur bhi dukh hain zamanay mein, siasat ke siwa”