Mir Mohammad Ali Talpur

Saggaan ra kushaada-and, ‘o’ sing ra basta