Shahrukh shares how Mannat kickstarted Gauri’s career