Govt to present resolution in NA for expulsion of French envoy: Sheikh Rashid