Djokovic adopts wait-and-see attitude to Australian Open