Coronavirus Updates


Khurrum Sher Zaman was lashed out in Karachi