Afridi, envoy vow to take Pakistan, Saudi friendship to new highs