Shehbaz Sharif to start new era of economic prosperity