Time for Pakistan to take the Saudi route to deIslamized….