Kim Kardashian pays $1.26 mn for unlawful crypto promo