Russians ‘pushed away from Kharkiv’ as Washington warns of long war