Shoaib to clash with Murtazamen’s singles final

* Sarah faces Ushna in women’s singles final