Sadaf Kanwal, Shahroz Sabzwari receive Covid-19 vaccine