Pakistan hails socio-economic development in Xinjiang