Govt, allies ready to foil opp bid to oust Sanjrani