Holy month of Ramazan shines in China’s Xinjiang region