Guangzhou, Suzhou to host Chinese Super League’s opening rounds