Subhash Ghai says he was happy to meet Katrina at Ramesh Taurani’s Diwali party; showers praise for Vicky Kaushal’s ‘Sam Bahadur’