Establishment Division spoils Tariq Malik’s celebrations