Kanye West says Kim Kardashian raises their kids 80% of the time