Punjab govt sacks Tahir Ashrafi as Muttahida Ulema Board chairman