Bankrupt Sri Lanka opens IMF talks, begins shutdown