China new varieties can help enhance rice production in Pakistan: Xu Jianlong