Katrina, Sonam and Abhishek send birthday wishes to Jaya