Future Queen: Kate Middleton celebrates 40th birthday