Shaikh Rasheed visits Mazar-e-Quaid, pays tributes