Kate Middleton’s viral photos makes netizens amazed