Ramiz Raja scolds Dubai Stadium’s security while talking to press