Nauman Ijaz should allow me to do the roles he’s doing: Adnan Siddiqui