President to formally open Pakistan Pavilion at Dubai Expo