England to take decision on Pakistan tour within two days