Ronaldo set to stick around to spearhead Allegri 2.0 mission