Khurshid Shah moves SC against SHC’s bail decision