‘Asian Don Bradman’ celebrates his birthday today, turns 74