Komal Aziz plans to donate clothes to the needy women