Shoaib Akhtar praises Shahnawaz Dahani for his heroics in PSL