Budget 2021-22 to easily sail through NA : Pervaiz Khattak