Mushfiqur Rahim ton helps Bangladesh break Sri Lanka jinx