Blake Lively trolls Ryan Reynolds while wishing Gigi a Happy Birthday