PM stresses on SMEs’ promotion to take forward economy

* Says govt exploring winter tourism, ski resorts feasibility