Directing the Milli Tarana

* 'Kuch khawab hum dekhte hain, phir wohi khawab hamay dhoond lete hain'