Daniah victorious in 3rd SGA Women’s Golf Championship