European Tour adds new tournament in Dubai for 2020 season