PCB invites Warnapura, Miandad as special guests at Rawalpindi Test